Fried Potato/ Bratkartoffeln - Khoai tây áp chảo với thịt xông khói, hành tây

SKU: S023
69,000₫

Mô tả

Fried Potato with Bacon and Onion - Khoai tây áp chảo với thịt xông khói, hành tây

 Fried Potato/ Bratkartoffeln - Khoai tây áp chảo với thịt xông khói, hành tây
 Fried Potato/ Bratkartoffeln - Khoai tây áp chảo với thịt xông khói, hành tây
 Fried Potato/ Bratkartoffeln - Khoai tây áp chảo với thịt xông khói, hành tây