Tasting Combo - Combo Dùng Thử

SKU: Tasting Combo 15% OFF
-15% 600,000₫ 705,000₫

Mô tả

SPECIAL OFFER FOR TASTING COMBO WITH 15% OFF/ KHUYẾN MÃI GIẢM GIÁ 15% CHO COMBO DÙNG THỬ:

Combo 4 kinds of sausage/ Combo bao gồm 4 loại xúc xích:

1. Currywurst: 3x160g

2. Bockwurst Mini 5x50g

3. Fränkische Mini-Bratwurst 10x25g

4. Thüringer Rostbratwurst 4x100g

*basket is for illustration only, excluding from the Combo/ giỏ mây chỉ dùng cho mục đính minh họa, không bao gồm trong Combo. 

Sản phẩm liên quan

 Bockwurst 10x100g  Bockwurst 10x100g
 Bockwurst Mini 5x50g  Bockwurst Mini 5x50g
 Currywurst 10x160g  Currywurst 10x160g
 Currywurst 3x160g  Currywurst 3x160g
 Tasting Combo - Combo Dùng Thử
 Tasting Combo - Combo Dùng Thử
 Tasting Combo - Combo Dùng Thử